Sponsor
Sponsor

Algemene huis- en gedragsregels

Voor goede orde, hygiëne en veiligheid zijn navolgend gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels dienen bij de judoka en zijn of haar ouders bekend te zijn. Judoka’s dienen deze regels strikt na te leven. Het niet na leven van de regels kan leiden tot verwijdering uit de les of ontzegging van het volgen van de les tot dat aan de regels is voldaan. De regels zijn opgesteld om de orde in de kleedkamers voor aanvang van de les en er na te handhaven. Om hygiëne als het gaat om blote voeten lopen. Veiligheid als het gaat om voorkomen van letsel.

Vechten gebeurt alleen op de mat en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie dan ook.

Aanmelding

Afmelding

Aanvang van de lessen

Overig

Regels in de kleedkamer

Regels in de dojo
Hygiëne (en aanverwante zaken)

Gedrag in de dojo

Regels op de judomat

Examens

Regels voor de trainer

Overige

Vertrouwenspersoon
John Koevermans
Götenborg 4
3124 TK Schiedam
0617135663
J.koevermans@gmail.com